Selecteer een pagina

Huurdersplatform SAM

SAM HUURDERSPLATFORM

SAM huurdersplatform

SAM huurdersplatform

Op lokaal niveau en corporatie breed, via het Huurdersplatform SAM, hebben wij invloed op het beleid middels het informatie- en adviesrecht dat in de Overlegwet Huurders-Verhuurders is geregeld. Middels een samenwerkingsovereenkomst hebben wij op verschillende onderdelen van beleid ook instemmingsrecht gekregen.

Landelijk zullen wij de ontwikkeling en het beleid op het gebied van de Volkshuisvesting nauwgezet volgen en waar nodig middels de Woonbond, de landelijke belangenbehartiger van de huurders in Nederland, proberen ten gunste van de huurders te beïnvloeden.

Laat u horen

Het is belangrijk dat u uw mening geeft, zodat wij als huurdersorganisatie uw belangen bij Domesta goed kunnen behartigen. U kunt uw opmerking, vraag of reactie bij ons kwijt via het contactformulier.

Wij zetten ook enquêtes uit om de mening van huurders op te halen. Er zijn nu geen enquetes actief.

Ook willen we starten met tijdelijke werkgroepen, zodat we intensiever in gesprek kunnen zijn. Een groep van huurders is dan een beperkt aantal bijeenkomsten actief over één specifiek onderwerp. Er is nu geen tijdelijke werkgroep actief.

Meer informatie

U kunt altijd contact met ons opnemen. Alle contactgegevens vindt u hier: contactgegevens Huurdersplatform SAM

U kunt zich inschrijven voor een nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws het Huurdersplatform. Laat hier uw gegevens achter: Inschrijven nieuwsbrief Huurdersplatform SAM

Welkom bij het Huurdersplatform SAM

Wij zijn een stichting die de belangen van huurders behartigt bij de directie van Domesta. Wij richten ons op algemene beleidsonderwerpen die voor alle huurders van Domesta gelden. We horen hierover graag uw mening!