“Mijlpaal voor woningzoekenden in Drenthe”

26 juni 2018 Meppel – De acht Drentse woningcorporaties en hun huurdersverenigingen hebben
overeenstemming bereikt over de realisatie van een gezamenlijk
woonruimteverdeelsysteem. Met als voordeel voor de woningzoekenden: 1 plek om zich
in te schrijven en de mogelijkheid om te reageren op de beschikbare huurwoningen van
alle Drentse corporaties. Hiermee willen de huurdersverenigingen en corporaties het
vinden van een passende huurwoning eenvoudiger maken. Het gezamenlijke
woonruimteverdeelsysteem is naar verwachting rond de zomer van 2019 gereed.
Directeur-bestuurder Nicole Peeters van Woonconcept namens de Drentse corporaties: “Dat we
op provinciaal niveau met alle corporaties en huurdersverenigingen tot een gezamenlijk
woonruimteverdeelsysteem zijn gekomen, is uniek in Nederland en een mijlpaal voor de
woningzoekenden in Drenthe. We brengen alle beschikbare woningen en woningzoekenden in
Drenthe bij elkaar. Dat geeft meer zoekruimte, meer overzicht en bovenal duidelijkheid.”
1 plek voor inschrijving
Het gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem is een vervolg op de website Drenthe Huurt, met
daarop het beschikbare woningaanbod. “In januari 2017 is de eerste stap gezet met de etalage
Drenthe Huurt. Met de volgende stap creëren we samen met de huurdersverenigingen één
centrale plek voor inschrijving en het reageren op woningen voor de woningzoekende in
Drenthe en omgeving.“
“Als belangenbehartigers van huurders staan we ook voor de belangen van woningzoekenden.
Onze inbreng is van waarde en samen beleid ontwikkelen blijkt effectief voor alle partijen”,
volgens Jelly van den Bosch van de samenwerkende huurdersorganisaties.
Start zomer 2019
Het nieuwe woonruimteverdeelsysteem gaat rond de zomer van 2019 van start. Nicole Peeters
licht toe waarom dit nog even op zich laat wachten: “We hebben de afgelopen maanden met
elkaar grote stappen gemaakt. Elke woningcorporatie heeft eigen regels over bijvoorbeeld
inschrijfgeld, het opbouwen van punten en urgentie. Om op de nieuwe manier samen te werken,
moesten we komen tot een gezamenlijk beleid. Dat is gelukt en daar zijn we erg blij mee. Nu
gaan we aan de slag met het doorvoeren van die afspraken en de voorbereiding in al onze
systemen”.

 

 

 

 

25 mei 2018

Woningcorporaties onderzoeken samen met huurdersorganisaties effect maatregelen betaalbaar wonen

In 2014 werd met een grootschalig woonlastenonderzoek onder huurders inzicht verkregen in de betaalbaarheid van het wonen. Kunnen huurders nog rondkomen? Welk deel van hun inkomen zijn huurders kwijt aan woonlasten? Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek hebben de corporaties en huurdersorganisaties stevig ingezet op het vergroten van de betaalbaarheid van het wonen en verkleinen van betaalbaarheidsrisico’s voor huurders.

In mei meten woningcorporaties Actium, De Volmacht, Domesta, Lefier, Woonborg, Woonconcept en Woonservice de betaalbaarheid van het wonen opnieuw. Wetland Wonen, Omnia Wonen en Stichting Eelder Woningbouw doen dit jaar voor het eerst mee. We doen dit net als in 2014 samen met de huurdersorganisaties. Het onderzoek geeft inzicht in de ontwikkeling van de betaalbaarheidsproblematiek en de effectiviteit van de genomen maatregelen in de afgelopen jaren.

Het onderzoek
Advies- en onderzoeksbureau Companen uit Arnhem voert het woonlastenonderzoek uit. Hiervoor benaderen zij in totaal 60.000 huishoudens. Huurders die meedoen, krijgen vragen over hun woonlasten (zoals huur, gas, water, elektriciteit en gemeentelijke heffingen), zaken waarop bezuinigd wordt en vragen over hun ervaringen. Deelname aan het onderzoek is anoniem.
De uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in de overleggen tussen corporaties, huurdersverenigingen en gemeenten met als insteek het wonen betaalbaar te houden. Na de zomer worden de onderzoeksresultaten verwacht.

 


 

 Vanaf vandaag kan iedereen die in Drenthe een huis zoekt terecht op Drenthehuurt.nl. Op deze website vinden woningzoekenden een overzicht met daarop alle beschikbare huurwoningen van zeven Drentse woningcorporaties. De corporaties willen met het gezamenlijke platform het zoeken van een passende huurhuis in Drenthe makkelijker maken.

Drenthe Huurt is een initiatief van de Drentse woningcorporaties Actium, Woonservice, Woonconcept, Domesta, Woonborg, Stichting Eelder Woningbouw en Lefier. De corporaties hebben gezamenlijk de ambitie uitgesproken om het voor woningzoekenden makkelijker te maken om een woning te vinden. Drenthe huurt is de eerste stap in deze samenwerking om het krijgen van een huis makkelijker te maken. De komende tijd gaan de corporaties verder onderzoeken hoe ze kunnen samenwerken op het gebied van woningverdeling.

Nieuwsgierig? Neem een kijkje op www.drenthehuurt.nl

 

  

Cursus SAM

leden van SAM, huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben de afgelopen maanden deelgenomen aan een Cursus

"besturen van een huurdersorganisatie"

Onderdelen hiervan waren onder meer: betaalbaar wonen, prestatieafspraken gemeente/domesta, conatact achterban, financien, plannen en begroten.

een korte impressie van deze dagen kunt U in onderstaande film bekijken