Welkom bij het Huurdersplatform SAM

Wij zijn een stichting die de belangen van huurders behartigt bij de directie van Domesta. Wij richten ons op algemene beleidsonderwerpen die voor alle huurders van Domesta gelden. We horen hierover graag uw mening!